La cererea expresă a Senatoarei USR Ramona Dinu, Plenul Senatului a pus pe ordinea de zi dezbaterea proiectului de lege pentru aprobarea OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, lege care altfel ar fi trecut tacit, pierzându-se toate amendamentele aduse în dezbaterile din comisiile permanente ale Senatului.
Astfel au fost adoptate si amendamentele propuse de Senatoarea USR Ramona Dinu:

a) Acordarea unei bonificatii de 10% din volumul total scadent pentru obligatiile fiscale platite de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a OUG29 si pana la 1/9/2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la incetarea starii de urgență

b) Federațiile sportive naționale, cluburile sportive, fundațiile și asociațiile să nu fie obligate să solicite certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei pentru a beneficia de amânări la plată pentru serviciile de utilități și a chiriei

c) La expirarea perioadei stării de urgență, beneficiarii de servicii de utilități care au solicitat amânări la plăți vor putea eșalona sumele de plată, pe o perioadă de 3 luni, fără a li se percepe dobânzi și penalități de întârziere. Prestatorii de servicii de utilități care suportă amânarea la plată vor eșalona debitele restante fără a depăși raportul de 1/3 pe lună şi vor beneficia temporar de facilităţi fiscale proporţionale cu sumele a căror încasare se amână

d) A fost admis amendamentul care recunoaște caracterul imprevizibil în privința măsurilor luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență

e) Indemnizațiile acordate pentru șomajul tehnic nu pot fi urmărite prin executări silite

f) Pentru pachetele de servicii de călătorie comercializate până la decretarea stării de urgență, agenția de turism organizatoare poate să ofere un alt pachet sau să ramburseze toate plățile, fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de 31/12/2020.

Senatoarea USR Ramona Dinu: ” Este imperios necesar ca măsurile de sprijinire a persoanelor sau firmelor afectate de actuala criză să fie echilibrate și echitabile, astfel încât ele să ajute pe toți cei care au nevoie și să nu dreneze fără rost resursele financiare necesare repornirii economiei, după ce pandemia se va fi încheiat. Nu trebuie să uităm că și în companiile de utilități, care vor prelua din efortul public de susţinere a persoanelor sau firmelor pe perioada crizei, sunt angajați și aceştia trebuie să-și primească salariile pentru a se întreține pe ei și familiile lor”.