PROF. DR. NICOLETA RAMONA DINU


PERSONAL INFORMATION

Despre mine

M-am născut în anul 1975, la malul mării, în Constanţa. Părinţii mei fiind profesori de matematică ne-au insuflat permanent, mie şi celorlalţi doi fraţi ai mei, respect faţă de şcoală şi drag de învăţătură. Între toate disciplinele studiate, matematica mi-a adus cele mai frumoase satisfacţii pe care le poate simţi un elev sârguincios.
Plăcerea de a învăţa mi-a adus reuşita de a mă plasa printre primii elevi admişi în anul 1990 la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Secţia: Informatică, colegiu recunoscut ca fiind în topul liceelor constănţene.
Antrenamentul serios de pregătire pentru a face faţă unei competiţii zilnice cu cei mai buni elevi constănţeni din generaţia mea m-a ajutat să îmi cizelez stilul de învăţare astfel că admiterea la facultate a fost o simplă rezultantă a muncii mele din anii de liceu.
Am urmat, în perioada 1995-1999, Facultatea de Matematică şi Științe Economice, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, specializarea Tranzacţii Internaţionale, finalizând cu media 9.84 ca şefă de promoţie.
În perioada 1999-2000, la Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, am continuat cu studii aprofundate în specializarea Tranzacţii Intraeuropene, finalizând cu media 10 ca şefă de promoţie.
În paralel am început studiile doctorale la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, obţinând titlul de doctor în Economie în 2006; Titlul tezei de doctorat: Creşterea şi dezvoltarea economică în lumea contemporană.
În perioada 2010-2012, am urmat Studii post-doctorale în Economie la Academia Română, Bucureşti; Titlul tezei de disertaţie: Instituţiile şi performanţa macroeconomică.
Absolvirea facultăţii cu rezultate excelente mi-a deschis calea către cariera universitară, devenind prin concurs, pe rând, preparator (feb. 1999), asistent (feb. 2002), lector (feb. 2005), conferenţiar (feb. 2008) şi profesor (oct. 2015) la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie, Proiecte economice; Simulări de afaceri.
Fiecare treaptă parcursă în cadrul ierarhiei universitare a fost marcată de progrese în privinţa aptitudinilor pedagogice. Am păstrat şi lărgit mereu dialogul cu studenţii pentru a avea o imagine asupra capacităţii de întelegere, asupra posibilităţilor de operare cu cunoştinţele primite cu scopul de a creşte interesul studenţilor faţă de disciplinele fundamentale.
Văzând că veriga slabă a învâţământului superior este practica de specialitate, în anul 2009, am participat la iniţiativa dezvoltării unui proiect cu finanţare europeană prin care s-a urmărit crearea unei reţele de întreprinderi simulate la nivelul a patru universităţi de marcă din România. Ca efect al implementării acestui proiect, s-a dezvoltat o nouă metodă de învăţare practică, bazată pe simulări de afaceri. Proiectul a prilejuit şi crearea primei platforme integrate de simulări afaceri şi e-learning prin intermediul căreia s-a asigurat accesul la resursele de învăţare pentru studenţii facultăţilor cu profil economic din cele patru universităţi partenere şi interacţiune între centrele universitare şi reprezentanţii mediului de afaceri, implicaţi în procesul educaţional ca tutori. Succesul acestei iniţiative a determinat ca alte proiecte similare să fie dezvoltate în România pentru consolidarea metodei de învăţare bazate pe simulări de afaceri.
Experienţa dobândită în cadrul proiectelor dedicate studenţilor mi-a permis să dezvolt şi alte proiecte îndreptate către nevoile altor grupuri ţintă, extinzând aria preocupărilor mele către persoane din mediul rural.
Sub aspectul cooperărilor internaţionale, am participat la proiecte de dezvoltare a turismului de croazieră la Marea Neagră şi de planificare maritimă spaţială la Marea Neagră. Totodată am stabilit consorţii pentru multiple proiecte de dezvoltare regională care deşi nu au primit finanţare din fonduri europene, au prilejuit dialog cu factori interesaţi.
O iniţiativă mai nouă, născută din dorinţa de a asigura cadrul de supraveghere ştiinţifică continuă asupra fenomenului corupţiei, este crearea unei comunităţi academice internaţionale şi organizarea unor conferinţe pe tema Yellow Tourism- Economic Crime and Corruption (YTC). Astfel, am participat la organizarea ediţiilor YTC din 2017-Corfu, Grecia şi 2019-Bremerhaven, Germania. Unul din rezultatele concretizate în urma acestei iniţiative, a fost publicarea volumului “Yellow Tourism – Crime and Corruption in the Holiday Sector”, Springer Nature Switzerland AG 2019, pentru care am avut calitatea de co-editor.