Senatul, în calitate de cameră decizională, a adoptat azi propunerea legislativă pentru modificarea alin 1. al art.286 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 în care a fost inclusă și propunerea Senatoarei USR Ramona Dinu privind înființarea centrelor de competențe în cadrul instituţiilor de învățământ superior, o inițiativă legislativă separată, care a fost preluată de către PSD prin artificii procedurale.

Ramona Dinu: ”Până la urmă, ceea ce contează cu adevărat este deschiderea posibilităţii de a înființa centre de competență în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Ele vor fi adevărate punți de legătură între sistemul de învățământ și piața forței de muncă, putând – pe de o parte – calibra oferta de pregătire a competențelor specific cerute de economia reală și – pe de alta – de a deschide poarta diverselor companii pentru absolvenții universităților. În 2019, 81 % dintre angajatori declarau că întâmpină dificultăți în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă vacante. Neconcordanța dintre cererea și oferta de competențe reprezintă o problemă suplimentară pentru firmele românești.”

Propunerea Senatoarei USR Ramona Dinu de înființare a centrelor de competențe reprezintă o măsură directă de creştere a relevanţei învăţământului superior românesc astfel ca studenţii să dobândească ocuparea durabilă după absolvire şi să devină cetăţeni activi, generând efecte de susţinere a creşterii economice pe termen lung, în special prin posibilitatea identificării şi dezvoltării cu prioritate de competenţe profesionale în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă.