Prezentarea activității în domeniul turismului

Campanie pentru promovarea turismului intern ca motor de dezvoltare economică

Vizitează românia alături de copilul tău! Ajută-l să-şi descopere şi să-și iubească ţara

Turismul poate fi unul dintre motoarele creșterii economice pe termen mediu și lung în România.

Astăzi, ponderea Turismului în Produsul Intern Brut al țării noastre este puţin peste 1%.

Cheia dezvoltării Turismului nu este de a cheltui milioane de euro la târguri internaționale ci de a promova atracții turistice locale, pentru publicul intern

9 Cercetări online, targetate pe regiunile de dezvoltare;
100 obiective turistice insuficient promovate
100.000 de persoane implicate în campanie

Obiectivul declarat al campaniei: conștientizarea potențialului turistic prin identificarea obiectivelor turistice insuficient promovate.

În urma campaniei care a atins peste 100.000 de utilizatori online am realizat un TOP 10 al atracțiilor turistice insuficient promovate.

Rezultatele cercetării online au constituit punctul de plecare pentru construcția unei strategii de dezvoltare a sectorului Turism, demarată de USR.

Turism și forță de muncă

Pentru ocuparea forței de muncă în TURISM

Elevii și studenții, cu vârsta de până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare și care lucrează în turism – SCUTIȚI de la plata impozitului pe venit și de la plata asigurărilor sociale

Elevii și studenții reprezintă un potențial uriaș pentru acoperirea deficitului de forță de muncă, prin crearea unor facilități fiscale eficiente și în măsură să-i atragă în domeniul turismului. Propunerea legislativă poate diminua considerabil inclusiv efectele negative ale abandonului școlar și migrației către alte țări cu potențial turistic.

Propunerea legislativă și măsurile prevăzute în textul acesteia vor contribui sistematic și durabil la rezolvarea problemei deficitului forţei de muncă în meseriile și funcțiile din activitățile hoteliere și de turism, fiind oportune şi necesar a fi parte în cadrul unui sistem coerent de sprijin al afacerilor în turism.

Contribuții în numele Grupului USR

Am depus eforturi pentru o Lege a Turismului care să aducă mai multă predictibilitate în acest sector economic.

Turismul este un domeniu economic ignorat de Guvernările ultimilor 30 de ani. Cei care ar trebui să ia măsuri pentru sprijinirea acestui sector economic sunt incapabili să genereze măsurile cerute de asociațiile de profil și de cei care desfășoară afaceri în turism. Mai grav, pun piedici și, prin deciziile lor, generează neîncredere.

56 Amendamente depuse în numele USR
Asocierea autorităților și a operatorilor turistici în OMD
Promovarea unui pachet integrat de măsuri care să susțină echilibrul între cererea şi oferta de forţă de muncă în domeniul turismului;
Interzicerea subînchirierii plajelor turistice. Închirierea plajelor turistice se face numai cu avizul autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru cel mult cinci sezoane estivale
Operatorii de plajă au obligația să permită accesul liber pe plajă și libera
circulație a persoanelor în spațiul plajei

Creșterea sancțiunilor pentru operatorii care nu respectă prevederile legale în privința administrării și folosirii plajelor.

Creșterea autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, în sensul în care aceasta poate să elaboreze sau să modifice o documentație de urbanism sau de amenajare a teritoriului avizată și aprobată în condițiile legii, în vederea implementării politicilor, programelor și strategiilor privind dezvoltarea turismului la nivel național, precum și pentru protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului turistic local.
Pentru conservarea condițiilor în apropierea țărmului Mării Negre autorizarea executării şi executarea de construcţii definitive sau provizorii pe fâşia de teren lată de 50-150 m măsuraţi de la linia cea mai înaintată a apei şi pe plajele turistice este interzisă.

Autorizaţiile emise cu încălcarea dispoziţiilor acestei interdicţii sunt nule de drept.

Măsuri pentru stimularea dezvoltării turismului


Dată publicare: 12.11.2018 – Link către document 

Răspuns primit în data de: 08.02.2019

Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă în sectorul turismului


Dată publicare: 28.05.2019 – Link către document 

Răspuns primit în data de: 05.06.2019

Măsuri pentru sprijinirea dezvoltării și modernizării stațiunilor turistice aflate pe Litoralul românesc al Mării Negre


Dată publicare: 23.09.2019 – Link către document 

Răspuns primit în data de: 01.11.2019

Situația turismului românesc în contextul prelungirii stării de alertă după data de 17 iunie 2020 și efectele negative asupra economiei – „Incoming, redus la zero!”


Dată publicare: 25.06.2020 – Link către document 

Răspuns primit în data de: 18.08.2020